Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

AKTUALNOŚCI

 
Data dodania:  06-04-2020
Treść: W związku z dużą ilością zapytań oraz wątpliwości kierowanych do Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze dot. zakazu wejścia do lasu obowiązującego także myśliwych w dniach 3 – 11 kwietnia br.
ZO PZŁ w Zielonej Górze przesyła zgodne z komunikatem Ministerstwa Środowiska oraz informacją zamieszczoną na stronie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie (w dniu 4 kwietnia) następującą informację:
Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem (terenami Lasów Państwowych) realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF (w chwili obecnej jesteśmy zobowiązani do wykonania na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2020 r. poz. 918 odstrzału sanitarnego w określonej ilości oraz terminie do końca czerwca) . Realizujemy więc przede wszystkie w pierwszej kolejności odstrzał sanitarny a następnie także w ramach rocznego planu łowieckiego.
W związku z powyższym Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi(LP).
Mając na uwadze okres wczesno wiosenny Zarząd Okręgowy każdego sezonu rekomendował na wszelkich spotkaniach, naradach, a także korespondencji do kół łowieckich, aby w tym okresie przede wszystkim myśliwi skupili się na dyżurowaniu, pilnowaniu świeżo zasianych upraw rolnych, upraw zbóż ozimych, rzepaków, bądź będących w przygotowaniu do ich obsiewu.
Z naszych informacji wynika, że duża ilość kół w okresie rozpoczęcia się zabiegów agrotechnicznych wyłącza sektory leśne z wykonywania polowań tym samym kieruje wszystkie „siły” na zabezpieczanie upraw rolnych co naszym zdaniem jest dobrym kierunkiem współdziałania z rolnikami.
Informujemy jednocześnie, że w razie konieczności przejazdu przez tereny leśne celem wykonywania ww. czynności należy posiadać wszelką dokumentację potwierdzającą konieczność działania w danym zakresie, na ewentualną potrzebę poddania się kontroli służbie/straży leśnej.
 
Data dodania:  09-04-2020
Treść: Szanowni Myśliwi,


prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.

LINK: link

Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

LINK: link

Miejmy na uwadze bioasekurację nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.
 
Data dodania:  09-04-2020
Treść: Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików.

Plik z informacjami: wytyczne.pdf
 
Data dodania:  07-10-2019
Treść: Zaktualizowano harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2019/2020. Szczegóły dostępne w dziale `terminarz polowań`.
 
Data dodania:  02-01-2018
Treść: W dziale do pobrania (po zalogowaniu się) dodano skan dokumentu dotyczącego wytycznych w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań.
 
Data dodania:  13-10-2017
Treść: Plakat z informacjami dotyczącymi III obchodów dnia Św. Huberta Powiatu Świebodzińskiego - 22 Października 2017r.


 
Data dodania:  02-10-2017
Treść: Zaktualizowano harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2017/2018. Szczegóły dostępne w dziale `terminarz polowań`.
FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Pt, 10 kwiecień 2020

wschód/zachód słońca  wschód: 05:06
  zachód: 18:48
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"