Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

AKTUALNOŚCI

 
Data dodania:  29-04-2021
Treść: Udostępniono nową listę myśliwych na najbliższe dyżury:

 • lista myśliwych
 •  
  Data dodania:  25-05-2020
  Treść: Udostępniono nową listę myśliwych na najbliższe dyżury:

 • lista myśliwych
 •  
  Data dodania:  28-04-2020
  Treść: Opracowano listę osobową dyżurów uprawy kukurydzy:


 • Obwód 94 rewir IVB: kliknij aby otwrzyć listę,

 • Obwód 95 rewir VIB: kliknij aby otwrzyć listę.

  Prośba o zapoznanie się z terminami.
 •  
  Data dodania:  10-04-2020
  Treść: 09.04.2020

  Obowiązujące myśliwych zasady zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa COVID-19

  1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
  Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

  Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

  Przemieszczać się możesz w przypadku:

  dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
  (usunięto zapis o myśliwych)

  Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

  4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
  Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

  Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

  Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

  Cały tekst rozporządzenia:
  https://www.pzlow.pl/storage/2020/04/D2020000065801.pdf
   
  Data dodania:  06-04-2020
  Treść: W związku z dużą ilością zapytań oraz wątpliwości kierowanych do Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze dot. zakazu wejścia do lasu obowiązującego także myśliwych w dniach 3 – 11 kwietnia br.
  ZO PZŁ w Zielonej Górze przesyła zgodne z komunikatem Ministerstwa Środowiska oraz informacją zamieszczoną na stronie Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie (w dniu 4 kwietnia) następującą informację:
  Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem (terenami Lasów Państwowych) realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF (w chwili obecnej jesteśmy zobowiązani do wykonania na podstawie Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2020 r. poz. 918 odstrzału sanitarnego w określonej ilości oraz terminie do końca czerwca) . Realizujemy więc przede wszystkie w pierwszej kolejności odstrzał sanitarny a następnie także w ramach rocznego planu łowieckiego.
  W związku z powyższym Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi(LP).
  Mając na uwadze okres wczesno wiosenny Zarząd Okręgowy każdego sezonu rekomendował na wszelkich spotkaniach, naradach, a także korespondencji do kół łowieckich, aby w tym okresie przede wszystkim myśliwi skupili się na dyżurowaniu, pilnowaniu świeżo zasianych upraw rolnych, upraw zbóż ozimych, rzepaków, bądź będących w przygotowaniu do ich obsiewu.
  Z naszych informacji wynika, że duża ilość kół w okresie rozpoczęcia się zabiegów agrotechnicznych wyłącza sektory leśne z wykonywania polowań tym samym kieruje wszystkie „siły” na zabezpieczanie upraw rolnych co naszym zdaniem jest dobrym kierunkiem współdziałania z rolnikami.
  Informujemy jednocześnie, że w razie konieczności przejazdu przez tereny leśne celem wykonywania ww. czynności należy posiadać wszelką dokumentację potwierdzającą konieczność działania w danym zakresie, na ewentualną potrzebę poddania się kontroli służbie/straży leśnej.
   
  Data dodania:  09-04-2020
  Treść: Szanowni Myśliwi,


  prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.  Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.

  LINK: link

  Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

  LINK: link

  Miejmy na uwadze bioasekurację nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.

  By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.
   
  Data dodania:  09-04-2020
  Treść: Wytyczne i zalecenia dotyczące realizacji zadań związanych z redukcją populacji dzików.

  Plik z informacjami: wytyczne.pdf
  FAZA KSIĘŻYCA

  dziś jest:
  Wt, 23 lipiec 2024

  wschód/zachód słońca  wschód: 04:03
    zachód: 20:02
   
  wschód/zachód księżyca  wschód:
    zachód:


  Polski Związek Łowiecki
  PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
  PZŁ - okręg Poznański
  Łowiec Polski
  Brać Łowiecka

  © Copyright by KŁ "ŁOŚ"