Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

Przepisy

2014 r.
 ♦ Uchwała w sprawie zwołania XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ (12.XII). pobierz
 ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (17.XII). pobierz
 ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (17.XII). pobierz
 ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (15.XII). pobierz
 ♦ Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie wysokości składki członkowskiej (24.IV). pobierz
 ♦ Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału (16.IX). pobierz
 ♦ Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (stan prawny na dzień 16 września 2014 r.) (16.IX). pobierz
 ♦ Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2014 r. (16.III). pobierz
 ♦ Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników opracowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF w Puławach. pobierz
 ♦ Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Ilnaki. (25.IV). pobierz
 
 ♦ Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilnaki". (23.IV). pobierz
 
2011 r.
 ♦ Rozporządzenie ministra środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (15.XI). pobierz
 ♦ Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet     Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz     wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2012 (06.IX). pobierz
2010 r.
 ♦ Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie    szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (22.IX). pobierz
 ♦ Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz
   wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (08.III).
pobierz
 
2009 r.
 ♦ Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (22.IX) pobierz
 ♦ Zasady selekcji zwierząt łownych (09.IX) pobierz
 ♦ Kryteria selekcji jelenia, daniela i sarny (09.IX) pobierz
 ♦ Uchwała 71/2009 - nowe kryteria selekcji jeleni byków (08.IX) pobierz
 
przed 2009 r.
 ♦ Ustawa Prawo Łowieckie pobierz
 ♦ Ustawa Prawo Łowieckie ver. ENG (Law on Hunting) pobierz
 ♦ Ustawa o ochronie zwierząt pobierz
 ♦ Ustawa o broni i amunicji pobierz
 ♦ Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic pobierz
 ♦ Ustawa o ochronie przyrody pobierz
 ♦ Ustawa o lasach pobierz
 ♦ Statut PZŁ pobierz
 ♦ Statut Koła Łowieckiego 'ŁOŚ' pobierz


FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Czw, 13 czerwiec 2024

wschód/zachód słońca  wschód: 03:32
  zachód: 20:20
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"