Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi


plan łowiecki obwodu nr 94

Gatunki zwierząt łownych Plan pozyskania 2016/2017 Wykonanie planu 2016/2017 Ubytki zwierzyny   Szacowana liczebność
I kw 2016
Planowana liczebność
II kw 2016
Plan pozyskania 2017/2018
Jelenie razem 38 39 2   55 72 21
Byki razem 15 15 -   21 X 9
I kl. wieku 7 7 -   10 X 4
II kl. wieku 7 7     8 X 4
III kl. wieku 1 1     3 X 1
Łanie 18 18     22 X 9
Cielęta 5 6 2   12 X 3
Daniele razem         9 11  
byki razem         3 X  
I kl. wieku         2 X  
II kl. wieku         1 X  
III kl. wieku           X  
Łanie         4 X  
Cielęta         2 X  
Sarny razem 43 43 3   136 163 40
Kozły razem 19 19     50 X 18
I kl. wieku 8 8     24 X 8
II kl. wieku 11 11     26 X 10
Kozy 18 18 1   60 X 18
Koźlęta 6 6 2   26 X 4
Dziki razem 82 61     62 142 62
Lisy 29 6     23   21
Jenoty 9 3     9   9
Borsuki 10 0     14   7
Kuny razem - X -   4   -
tumak - X -   2   -
kamionka - X -   2   -
Norki amerykańskie - -     0   -
Szopy pracze 20 1     23   23
Zające szaraki - - -   35   -
Bażanty - - -   12 - -
Dzikie gęsi 30 0     X   30
Dzikie kaczki 40 0     X   40
Gołębie grzywacze 8 0     X   6

plan łowiecki obwodu nr 95

Gatunki zwierząt łownych Plan pozyskania 2016/2017 Wykonanie planu 2016/2017 Ubytki zwierzyny   Szacowana liczebność
I kw 2017
Planowana liczebność
II kw 2017
Plan pozyskania 2017/2018
Jelenie razem 29 29 1   34 45 14
Byki razem 10 10     13 X 6
I kl. wieku 4 4     6 X 2
II kl. wieku 5 5     5 X 3
III kl. wieku 1 1     2 X 1
Łanie 14 14     15 X 6
Cielęta 5 5 1   6 X 2
Daniele razem 4 1     5 6 1
Byki razem 1 0     1 X -
I kl. wieku - 0     1 X -
II kl. wieku 1 0     - X -
III kl. wieku - 0     - X -
Łanie 2 1     2 X 1
Cielęta 1 0     2 X -
Sarny razem 35 33 1   105 131 34
Kozły razem 14 14     41 X 14
I kl. wieku 6 6     22 X 6
II kl. wieku 8 8     19 X 8
Kozy 16 15     51 X 16
Koźlęta 5 4 1   13 X 4
Dziki razem 62 61 1   55 110 55
Lisy 22 3     24   20
Jenoty 11 2     11   11
Borsuki 7 0     7   6
Kuny razem 2 0     6   -
tumak 1 0     3   -
kamionka 1 0     3   -
Norki amerykańskie - -     -   -
Szopy pracze 10 6     14   14
Zające szaraki X X     31   -
Bażanty X X     10   X
Dzikie gęsi 25 0       X 25
Dzikie kaczki 50 2       X 50
krzyżówki 35 2     X   35
Gołębie grzywacze 15 0       X 12

Zagospodarowanie obwodu nr 94(9)

Wyszczególnienie Jedn. miary Wyk. planu 2014/2015 Stan wynikający z realizacji planu 2014/2015   Plan 2015/2016 Stan planowany do osiągnięcia w 2015/2016
Urządzenia łowieckie
paśniki szt. - 8   - 8
lizawki szt. 130 130   20 150
ambony szt. 2 30   2 32
zwyżki szt.          

Poletka łowieckie

ha 11,6 11,6   11,6 11,6
Pasy zaporowe szt.
km
6
3
6
3
  6
3
6
3
Karma i sól
obj. Sucha tona 10 10   10 10
obj. Soczytsa tona 35 35   40 40
treściwa tona 35 35   40 40
sól tona 0,5 0,5   0,7 0,7
Szkodowa pow.
Upraw Rolnych
ha 16,25 16,25   17 17

Zagospodarowanie obwodu nr 95(10)

Wyszczególnienie Jedn. miary Wyk. planu 2014/2015 Stan wynikający z realizacji planu 2014/2015   Plan 2015/2016 Stan planowany do osiągnięcia w 2015/2016
Urządzenia łowieckie
paśniki szt. 4 7   1 8
lizawki szt. 60 130   0 130
ambony szt. 1 29   0 30
zwyżki szt.          

Poletka łowieckie

ha 15 15   15 15
Pasy zaporowe szt.
km
7
2,1
7
2,1
  7
2,1
7
2,1
Karma i sól
obj. Sucha tona 8 8   10 10
obj. Soczytsa tona 30 30   35 35
treściwa tona 30 30   35 35
sól tona 0,5 0,5   0,7 0,7
Szkodowa pow.
Upraw Rolnych
ha 9,08 9,08   10 10
FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Wt, 23 lipiec 2024

wschód/zachód słońca  wschód: 04:03
  zachód: 20:02
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"