Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

terminarz polowań w sezonie 2018/2019

Lp. Data polowania Uczestnicy Teren polowania Prowadzący Czas i m-ce zbiórki Rodzaj zwierzyny do odstrzału
1. 13.X.2018
SOBOTA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
2. 3.XI.2018
SOBOTA
Członkowie Koła i goście Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
3. 15-16-17.XI.2018
CZWARTEK-PIĄTEK-SOBOTA
Myśliwi zagraniczni Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
4. 7-8.XII.2018
PIĄTEK-SOBOTA
Myśliwi zagraniczni Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
5. 22.XII.2018
SOBOTA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
6. 12-13.I.2019
SOBOTA-NIEDZIELA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki

Dz. U. z 2018 r. poz. 651, art. 42ab. ust. 3 (Prawo Łowieckie)
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu

  1. Wszystkie polowania dla członków Koła odbywają się za odpłatnością 30zł od myśliwego.
  2. Proszę o potwierdzenie obecności na polowaniu najpóźniej na 3 dni przed jego terminem.
  3. Polowanie w dniu 13.01.2019r. uzależnione jest od realizacji planu odstrzału.
  4. Na polowaniach dla członków Koła zaproszeni goście i osoby towarzyszące winny być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Łowczym Koła i winna być uregulowana odpowiednia opłata na rzecz Koła tj. 100 zł z VAT.
  5. Terminy mogą ulec zmianie po uprzednim zawiadomieniu przez Zarząd Koła.

FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Nd, 25 sierpień 2019

wschód/zachód słońca  wschód: 04:54
  zachód: 19:01
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"